Patiëntenkamer
Perfusiekamer
Logistieke straat
Bekijk de ruimtes

Klaar voor de toekomst

Na een lange periode van ontwerpen, heien, (slopen en) bouwen en inrichten, was op 18 mei de grote verhuisdag naar de nieuwbouw. Met verhuiswagens en ambulances gingen patiënten en personeel van Daniel den Hoed van Rotterdam Zuid naar Noord. Patiënten uit het oude Dijkzigt en Thoraxcentrum werden rechtstreeks vanuit de oudbouw naar hun nieuwe afdeling gereden. Wij zijn trots op iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! Ons Nieuwe Erasmus MC is een feit, op 6 september 2018 bekroond met de officiële opening door Zijne Majesteit de Koning.
Het umc van de 21e eeuw staat. Er zijn duurzame en innovatieve oplossingen bedacht voor patiënten, verpleging en artsen. De eenpersoonskamers bieden patiënten grote mate van autonomie en privacy. Bovendien is aan de zorg een nieuw elektronisch patiëntendossier gekoppeld. 
De zorg is voorbereid op de te verwachten toename van steeds ouder wordende patiënten met meerdere complexe aandoeningen tegelijkertijd.

 
Cijfers Nieuwbouw  
Onderdeel Aantallen
Aantal m2 207.000 m2
OK's 39
Aantal eenpersoonskamers 525
Aantal IC eenpersoonskamers 56
Laboratoria 15.000 m2
Radiotherapie bunkers 16Hoogtepunten 2018
Kerncijfers      
  2018 2017  
Aantal opnames 31.923 37.500  
Aantal bedden 525 1.125  
Aantal verpleegdagen 203.855 286.000  
Gemiddelde ligduur 6,4 dagen 7,10 dagen  
Aantal polikliniekbezoeken 512.717 510.000  
Transplantaties 382 309  
Promoties 226    
Aantal wetenschappelijke publicaties 4.200    
Aantal studenten 3.695    
Aantal medewerkers 13.176 10.022 72% v, 28% m
+ Adrz 2.122 1.564  
Aantal vrijwilligers 426    
 
Financieel    
Cijfers 2018, in miljoen €    t.o.v. 2017
Segment Erasmus MC - Zorg 1.459,9 + 22,2
Segment Erasmus MC - O&O 268,6 +  8,5
Totaal bedrijfsopbrengsten 1.728,5 + 30,7
Positief resultaat 26,8              
Technisch umc
Technologie wordt een steeds belangrijker onderdeel bij al onze kerntaken. Slimme technologie is bovendien nodig om de zorg betaalbaar te houden. Wij streven ernaar het eerste technische umc van Nederland te zijn. Een intensievere samenwerking met de TU Delft maakt daar onderdeel van uit.